Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Collections

Short notes:

  • When an object is added to the collection, the collection establishes a pointer to the object, and the object gains an owner
  • When an object is removed from a collection, the collection gets rid of tis pointer to the object, and the object loses an owner
to by continue….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου