Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

How can you suppress compilers warning "can't find an implementation of accessor methods"

#:fromDocumentation
You use the @dynamic statement to tell the compiler to suppress a warning if it can’t find an implementation of accessor methods specified by an @property declaration.
@implementation MyClass

@dynamic title;

@end

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου