Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

How you silence (suppress) the warning of unused variable warning

Simple use the __unused modifier like the follow example:
__unused NSTimer *timer = .....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου