Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Wy the Cocoa does not use getName ?


#answer from the Documentation:


Cocoa does not use getName because methods that start with “get” in Cocoa indicate that the method will return values by reference.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου