Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Challenge page 252 - solution - The Big Nerd Ranch Guide Objective C

The Big Nerd Ranch Guide - Objective C-  page 252 challenge


int spaceCount(char * sentence)
{
    int numOfSpaces =0;
    int i=0;
    
    if (sentence){                          //protection for NULL sentence
        while (sentence[i] != '\0'){
            if (sentence[i++] == ' ')
                numOfSpaces++;
        }
    }
    return numOfSpaces;
}


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου