Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

How to pass arguments in object C - xcode programes


in Xcode:
  • Choose Produce from menu
  • Choose Edit Scheme
  • Select Run ApplicationName on the left
  • Select Arguments tab
  • Add Arguments with + on Arguments Passed on Launch
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου