Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

How to add nil into Array

You can add nil with addObject into Arrays.

Instead you can add the [NSNull null]  object.

[myArray addObject: [NSNull null]];

after that
[checkThisObject isEqual:[NSNull null]];


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου